Perfekta betalningar

Perfect paymenets

Paiements parfaits

Perfekte bezahlung

Press


Reportage i Storynews

Betalning som en central del i affärsprocessen

Inter Payment Nordic AB (Interpay) levererar allt från olika kassalösningar till betalningsterminaler med integrerade Androidkassor. Det senaste är rena mobiltelefoner som kan ta emot kort och olika app-baserade betalningslösningar, samtidigt som de kan användas som vanliga telefoner. Men även vanliga standard terminaler fristående och kassa-kopplade.

Flexibilitet och hög service blir allt viktigare och nya mobila allt-i-ett-terminaler är viktiga verktyg för att effektivisera affärsprocesserna.

- Betalningen är naturligtvis en central del av affärsprocessen, men många betalningslösningar har traditionellt varit tidskrävande och krångliga. Företag kan spara både tid, pengar och energi genom olika smarta fasta och mobila kassa-enheter som har integrerade betalningsfunktioner, säger Douglas Oest, affärsutvecklare.

Terminalen integreras direkt med kassan i molnet

Tillsammans med PAX Technology, en av världens ledande leverantörer av betalterminaler, erbjuder Interpay flera effektiva och moderna betalningslösningar som förbättrar och strömlinjeformar betalningsprocessen.

– Vår senaste enhet är rena mobiltelefoner med öppna Androidmiljöer – PayDroid – som kan ta emot kort och olika app-baserade betalningslösningar, samtidigt som de kan användas som vanliga telefoner.

En annan innovativ lösning från Interpay är att betalterminalerna integreras direkt med kassan i molnet för sömlös synkronisering.

- Detta gör att kassafunktionen kan tas ner på vilken enhet som helst och konstant vara synkroniserad med betalterminalen. Dessutom lanserar vi de största kinesiska och ryska betalsätten i Sverige, WeChatt, Alipay och MIR.

Breddar sig ytterligare

Douglas berättar att Interpay även satsar stort på så kallade ”unattended terminals”, alltså självserviceterminaler. De är optimerade för s.k. laddstolpar, varuautomater, kioskmaskiner eller hela butiker gjorda för obemannad försäljning. Interpays senaste produktlansering är världens första Androidbaserade unattended terminal. Förutom olika betalsätt som VISA, MASTERCARD, Swish samt stöd för MIFARE-standarden kan man lägga in produktsortiment, menyer eller valfritt tjänsteutbud direkt i terminalen. Detta gör terminalen till en ”one-stop-shop” för alla obemannade verksamheter.

– Vi har tagit fram ett fantastiskt system för kraftfulla kiosklösningar med BackOffice och Tokeniserings-funktioner med en holländsk partner. Samt en Android terminal med en internationell partner. Alla dessa nya smarta paketeringar av våra moderna betallösningar kommer inte bara att revolutionera hur vi tar betalt idag, utan har goda förutsättningar att skapa helt nya affärskoncept och processer, avslutar Douglas.


Reportage i Mediaplanet

Av Lars Carlén

Kassan i betalterminalen revolutionerar handeln

Att handeln är under stark förändring är tydligt.
Nu lanseras mobila allt-i-ett terminaler i Sverige.

Enligt Douglas Oest som är affärsutvecklingsansvarig på Interpay AB som säljer flera mobila betal- och kassaterminaler i Sverige, har vi bara sett början på förändringarna i hur vi kommer handla. Flexibilitet och hög service blir allt viktigare konkurrensmedel och nya mobila allt-i-ett-terminaler är viktiga verktyg för att klara det. Terminalerna är på väg att påverka en mängd verksamheter. I vissa verksamheter kommer traditionella kassalinjer finnas kvar, men i andra kommer det fungera väldigt annorlunda och flexiblare.

Det har funnits hybrider
I många affärer blir butikspersonalen en slags personal shopper som går runt tillsammans med kunden. Under ett sådant butiksbesök blir det mer naturligt att ha en bärbar allt-i-ett-terminal jämfört med att gå till en stationär kassaapparat för att avsluta transaktionen. Douglas Oest pekar på att det funnits hybrider med vissa av funktionerna som finns i de mobila allt-i-ett-terminalerna som lanseras i Sverige.

Många fördelar
De nya terminalerna har en oerhört mycket större bredd vad gäller funktioner och använder en öppen Androidmiljö för programinstallationer, tvärt emot tidigare hybrider som använde udda programspråk i låsta miljöer. I terminalerna som kommer nu, kommer företag kunna lägga ner hela kassan och även andra kompletta program. Vad är fördelarna med det? Jo för en verksamhet som exempelvis en restaurang blir den mobila kassan kopplad till beställningar som går till bar och kök. Den som serverar kommer slippa onödigt spring genom att hela beställningen och betalningen genomförs direkt vid gästernas bord.

När apparaten används av en chaufför eller konduktör inom lokaltrafiken kan den användas för betalningar, biljettscanning och även för att fotografera och skicka servicerapporter så att reparatörer och städpersonal snabbt får information om sådant som behöver åtgärdas.

Det här öppnar upp för helt nya affärsmodeller, säger Douglas Oest. Inledningsvis har Douglas märkt ett extra stort intresse inom restaurangbranschen. Serveringspersonalen kommer kunna arbeta betydligt mer effektivt med hjälp av terminalen. Användningsområdena är breda. vårdsektorn är en sektor som visat intresse. Där underlättar allt-iett-terminalerna vid hembesök och mobil verksamhet. Inom transportsektorn har vi till och med påbörjat pilotprojekt.

Styrkan med Android
Enkelheten har stor betydelse med Android som operativsystem finns den viktiga flexibiliteten för att få ner de program som användaren behöver i terminalen. Handlaren kontrollerar själv vilka program som kommer att finnas på enheterna och dessutom när i tiden uppdateringarna ska ske. På så sätt kommer man ifrån problemet att någon i personalen skulle kunna ladda ner underhållningsappar eller sociala medier på enheterna som skulle kunna äventyra säkerheten och innebära problem med virus. På de här enheterna ska det enbart finnas arbetsappar. Enkelheten är det som kommer ha störst betydelse för de här mobila allt-i-allo-terminalernas genomslag.

Ett konkret sätt att ge service
Responsen vi har fått är hur otroligt enkelt det är att få ner de program man behöver till enheterna, säger Douglas Oest.

Enheterna fungerar även off-line och kassatransaktioner och betalningar kan buffras. Det sker på det sätt som lagen kräver. Den totala friheten att kunna hantera just den sortens betalningar som kunden föredrar, vare sig det är kortbetalning, Swish, faktura etcetera i samma enhet är ett konkret sätt att ge era kunder ännu bättre service. ■